Arkivmateriale

Generalforsamling 2013:

Vigende medlemstal
- De seneste tre år har vi haft et vigende medlemstal, fordi flere og flere distriktsblade glider ind i de store mediehuse og derfor er medlem af medarbejderforeningerne her. Samt at vi er så spredt rent geografisk. Vi har endda måtte aflyse arrangementer på grund af for få tilmeldinger.
 
- Men i 2012 kunne vi heldigvis konstatere, at vores medlemstal nu ligger på cirka 130, og samtidig havde vi stor succes med vores medlemsarrangement i efteråret, sagde formanden for Distriktsbladgruppen, Henrik Rath Paulsen.
 
Ti medlemmer deltog i generalforsamlingen, der blev holdt på Rødovre Lokal Nyt.
 
- I bestyrelsen har vi tænkt meget over, hvordan vi kan gøre en forskel for vores medlemmer i forhold til, hvad de får i deres respektive medarbejderforeninger. Vi besluttede at tilbyde en workshop/efteruddannelse til medlemmerne, som jo ikke alle har ret til efteruddannelse.
 
- Vi valgte at fokusere på det digitale, fordi det efterspørges i stor stil. Det blev til en weekend i Middelfart i oktober, hvor 12 kolleger lærte at filme og uploade levende billeder til deres respektive hjemmesider. Vi kunne glæde os over fuldt hus, og at kollegerne bagefter udtrykte stor tilfredshed med både det faglige og sociale udbytte.
 
- Bestyrelsens planer går også på, at vi køber os ind i andre kredes arrangementer. For eksempel fagfestival eller studieture så vi kan få medlemskronerne ud at arbejde. Vi har også planer om at lave endnu en workshop for medlemmerne - måske omkring stillbilleder.
 
- Når jeg deltager i formandsmøder i forbundet, arbejder vi på at få tættere kontakt mellem grupper og ledelse. Vi udveksler event-kalendere, så vi kan se, hvad vi arbejder med. Også så vi ikke udbyder det samme.
 
- I Distriktsbladgruppens bestyrelsen har vi fokus på, hvordan vi genopfinder os selv, så vi er en succes for medlemmerne og ikke havner på en hylde, hvor der ikke er efterspørgsel. 
 
Bestyrelsen foreslog at ændre §4 til:
”Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af marts og indkaldes med mindst to ugers varsel i Journalisten. Desuden per brev mindst fire uger før”. Forslaget vedtaget med overvældende tilslutning. 
 
Kontingent fortsætter uændret med 50 kr. om måneden per medlem. 
På valg var Henrik Louis Simonsen og Lars Rossen. Begge blev genvalgt.
Som 1. suppleant blev valgt Helle Kolding og som 2. suppleant Hans Hansen.
Revisor Allan Gregersen blev også genvalgt. 
 
Referent: Hanne Kaarsted
 

Mødefrekvensen i den geografisk set ret spredte bestyrelse ligger på en to til tre møder om året. Her forsøger vi til stadighed at få pengene ud at arbejde til gavn for de godt 100 medlemmer, som vi i dag har.

Mange får i forvejen aktiviteter tilbudt via medarbejderforeninger og kredse, men herudover er der en gruppe, som ikke på samme måde har muligheden endsige overenskomstsikrede rettigheder til eksempelvis efteruddannelse.

For at i mødekomme både deres og de øvrige medlemmers behov og ønsker har vi igen i det forløbende år samarbejdet med flere DJ-kredse om arrangementer.

Således er der blevet holdt en Mini-fagfestival og gennemført en studietur til Berlin, hvor DIS-gruppen har købt sig adgang til et antal pladser med begrænset deltagerbetaling for vores medlemmer. Den linje fortsætter vi i gruppen og har planlagt ting for de følgende år.

Lokaljournalistik og fremtiden

Ser vi på det mere arbejdsplads-relaterede, så er ej heller lokalaviserne desværre gået fri af de økonomiske trængte tider med vigende indtjening og nedbemandinger til følge.

Vi er ikke på samme måde som dagbladene dobbeltramt på indtjeningen på grund af faldende oplag, men både hos de mindre udgivere og hos de store mediehuse som Berlingske og JP/Politikens Hus har der været store opsigelsesrunder, hvor kollegaer er blevet opsagt.

Det vi kan glæde os over er imidlertid, at mange medieeksperter fremhæver lokaljournalistikken, som noget fremtidens mediebrugere efterspørger.

Og i den stadig stigende mængde af information kan vi da også konstatere, at der kun er én kilde til leverance af den nære, bearbejdede og reflekterende journalistik – og det er de lokale aviser, hvad enten de er på tryk eller digitale udgivelser.

Ændringer i bestyrelsen: Ud gik Heidi Korshøj Kristensen. Nyvalgt er Holger Schmidt.

 

 

Indtægter:

Kontingenter 67.872 75.359
Bankrenter 77 34

Indtægter i alt 67.949 75.393

Udgifter:
Kredsseminar og fagfestival 2.950 7.391
Honorar foredragsholder/gaver 1.330 665
Generalforsamling og bestyrelsesmøder 20.790 16.388
Formandens mødevirksomhed 1.431 639 Transportudgifter 9.622 5.218 Kontorhold 1.200 1.820
Tryksager 0 3.228
It udstyr 0 0
Web-hosting 832 313 Bankgebyrer 132 41
Safety fond, bidrag 5.000 5.000
Berlin studietur 30.609 4.981

Udgifter i alt 73.896 45.683

Årets resultat -5.947 29.710
Indestående i Sydbank 31.12.11 128.160 134.108

 

"Vi lægger os ikke fladt ned"

I sin beretning fra Distriktsbladgruppens generalforsamling i Haderslev 2012 sagde Henrik Rath Paulsen blandt andet, at selv om gruppen kan konstatere et dyk i medlemstallet og en vigende interesse fra medlemmerne i at komme til arrangementer, så har bestyrelsen ikke tænkt sig at lægge sig fladt ned.

Henrik Rath Paulsen: Mødefrekvensen i den geografisk set ret spredte bestyrelse ligger på en to til tre møder om året. Her forsøger vi til stadighed at få pengene ud at arbejde til gavn for de godt 100 medlemmer, som vi i dag har.

Mange får i forvejen aktiviteter tilbudt via medarbejderforeninger og kredse, men herudover er der en gruppe, som ikke på samme måde har muligheden endsige overenskomstsikrede rettigheder til eksempelvis efteruddannelse.

For at i mødekomme både deres og de øvrige medlemmers behov og ønsker har vi igen i det forløbende år samarbejdet med flere DJ-kredse om arrangementer.

Således er der blevet holdt en Mini-fagfestival og gennemført en studietur til Berlin, hvor DIS-gruppen har købt sig adgang til et antal pladser med begrænset deltagerbetaling for vores medlemmer. Den linje fortsætter vi i gruppen og har planlagt ting for de følgende år.

Lokaljournalistik og fremtiden

Ser vi på det mere arbejdsplads-relaterede, så er ej heller lokalaviserne desværre gået fri af de økonomiske trængte tider med vigende indtjening og nedbemandinger til følge.

Vi er ikke på samme måde som dagbladene dobbeltramt på indtjeningen på grund af faldende oplag, men både hos de mindre udgivere og hos de store mediehuse som Berlingske og JP/Politikens Hus har der været store opsigelsesrunder, hvor kollegaer er blevet opsagt.

Det vi kan glæde os over er imidlertid, at mange medieeksperter fremhæver lokaljournalistikken, som noget fremtidens mediebrugere efterspørger.

Og i den stadig stigende mængde af information kan vi da også konstatere, at der kun er én kilde til leverance af den nære, bearbejdede og reflekterende journalistik – og det er de lokale aviser, hvad enten de er på tryk eller digitale udgivelser.

Ændringer i bestyrelsen: Ud gik Heidi Korshøj Kristensen. Nyvalgt er Holger Schmidt.

 

 

Indtægter:

Kontingenter 67.872 75.359
Bankrenter 77 34

Indtægter i alt 67.949 75.393

Udgifter:
Kredsseminar og fagfestival 2.950 7.391
Honorar foredragsholder/gaver 1.330 665
Generalforsamling og bestyrelsesmøder 20.790 16.388
Formandens mødevirksomhed 1.431 639 Transportudgifter 9.622 5.218 Kontorhold 1.200 1.820
Tryksager 0 3.228
It udstyr 0 0
Web-hosting 832 313 Bankgebyrer 132 41
Safety fond, bidrag 5.000 5.000
Berlin studietur 30.609 4.981

Udgifter i alt 73.896 45.683

Årets resultat -5.947 29.710
Indestående i Sydbank 31.12.11 128.160 134.108

Hvis du ønsker at læse beretninger fra tidligere generalforsamlinger og/eller fra bestyrelsesmøder, så klik på nedenstående link: http://snack.to/fuplo53c

Skrivende lavede billeder

Man kan næppe kalde det ungdommelig entusiasme, for de fleste af deltagerne var erfarne kolleger med tilsammen mange år i alle afkroge af dansk presse.

Men i gå-på-mod, smittende entusiasme og fremragende flid sled de 12 journalister i marken og hjemme i ”studiet” på Middelfart Resort- og Konferencecenter ved det smukke Fænøsund.

Alle har disse fortrinsvis skrivende journalister og fotografer en hverdag udenfor det levende billedmedie. Alle ønskede de at få flere værktøjer, og det tilbød Distriktsbladgruppen dem.

Prøv kræfter med digitale værktøjer” var titlen på det weekendkursus, som freelancejournalist Allan Gregersen var kursusleder for.

Fredag introducerede Thomas Lorenzen fra Nikon Danmark en række stillkameraer, som alle kan lave levende billeder.

Det var en stor teknisk mundfuld, men Thomas Lorenzen tilbød - ud over at stille alt udstyr til rådighed for kursusdeltagerne - at de til enhver tid må bede ham om teknisk hjælp.

Også selv om de er tilbage på arbejdspladsen - og med udstyr af andre mærker.

Lørdag morgen var 12 journalister klar ved Middelfart Museums Henner Friisers Hus med fingrene på de digitale aftrækkere.

Oceanernes svar på Søren Ryge

Knivskarp og med et friskoppustet plasticmarsvin under armen mødte vi her Peter Storm, oceanernes svar på Søren Ryge. Sagligt og underholdende med et aldrig svigtende blik for den gode historie tog Peter Storm os med på den marsvinejagt, som var uundværlig for mennesker i Middelfart i tidligere tider.

Måske var det hans umiddelbare fortælleglæde og entusiasme, der satte standarden.

I hvert fald var de 12 kolleger nærmest ikke til at drive ud af redigeringsstudiet, da de senere lørdag skulle klippe levende billeder og slideshows fra optagelserne med Peter Storms fortællinger, der strakte sig over et par timer og spredte sig til flere lokaliteter i Middelfart.

Flere blev til midnat, selv om kursusarrangørerne forsøgte at lokke dem til lidt kollegialt samvær. Den digitale workshop blev genoptaget søndag morgen med visning af de tre holds optagelser.

Det var en fornøjelse at lægge navn til et kursus, hvor der blev gået så seriøst til værks, og at dømme efter de besvarede spørgeskemaer, var deltagerne også tilfredse.

Vi håber, at vi i Distriktsbladgruppen har bidraget til den digitale udvikling, der er i fuld gang, og at vi har givet vores kolleger et kompetencemæssigt løft, som umiddelbart kan omsættes på deres respektive arbejdspladser.

 

Tekst og foto: Hanne Kaarsted

En mand og hans marsvin. Peter Storm er på plads foran Henner Friisers Hus med et oppusteligt plasticmarsvin og Lillebælt i baggrunden. Hans effektfulde entré skyggede dog ikke for hans indsigtsfulde og meget underholdende fortælling om den marsvinejagt, som engang var så vigtig for den gamle købstad.