Generalforsamling 2015 i Haderslev:

Samarbejde er vejen frem

Hotel Norden i Haderslev var desværre gået konkurs nogle dage før Distriktsbladgruppens generalforsamling lørdag den 7. marts, så vi måtte henlægge den til venligt udlånte private lokaler.

Distriktsbladgruppen samarbejdede igen i 2014 med andre kredse om arrangementer. Sammen med kredsene 3, 4 og 6 deltog vores medlemmer således i et 1864-arrangement i september samt en studietur til Berlin i oktober, hvor vi udbød fem pladser til vores medlemmer. Det er tanken at fortsætte samarbejdet med andre kredse, i erkendelse af at Distriksbbladgruppens medlemstal er faldende.

Formanden Henrik Rath Paulsen fortalte på generalforsamlingen, at specialgruppen i dag tæller omkring 90 medlemmer. Årsagen til, at tallet er gået ned de senere år, skal findes i de store mediefusioner, hvor mediehusenes ugeaviser indgår i medarbejderforeningerne, som dermed varetager distriktsbladsjournalisternes faglige og sociale behov.

Henrik Rath Paulsen sagde også, at Distriktsbladgruppen fremover vil øge samarbejdet med Organisationsgruppen. Blandt andet har de to specialgrupper - for at undgå stemmespild - indgået valgforbund til delegeretmødet i april. Fra Distriktsbladgruppen er Lone Wiil valgt.

På generalforsamlingen fremlagde kasserer Lone Wiil regnskabet, som med et lille overskud blev vedtaget uden bemærkninger. Det blev besluttet at fortsætte med uændret månedligt kontingent på 50 kroner. 

På valg til bestyrelsen var Lone Wiil og Lars Rossen. Begge blev genvalgt. Det samme gjorde revisor Allan Gregersen. 

7. marts 2015. Hanne Kaarsted