Hvad laver vi?

Distriktsbladgruppen arrangerer enten selv eller samarbejder med andre grupper og kredse omkring f.eks. fagfestivals m.v.

En gang om året i forbindelse med generalforsamlingen inviterer DIS-gruppen sine medlemmer til hyggeligt samvær, middag og overnatning. 
Vi har også arrangeret seminarer med gæster som Flemming Østergaard, Bent Falbert, Dorthe Gramkow (kvinden fra Plejebo-sagen) og Hans Engell.
Vi køber jævnligt pladser på kredsenes studieture. Pladser som vi tilbyder vore medlemmer.