Distriktsbladgruppen - en stille eksistens

Generalforsamling i Distriktsbladgruppen på Hotel Arnkilhus i Sønderborg lørdag den 19. marts 2016.

Distriktsbladgruppen er en stille eksistens i Dansk Journalistforbund. Vores medlemstal er faldet lidt på grund af de store fusioner, hvor mediehusenes ugeaviser indgår i medarbejderforeningerne - som dermed varetager distriktsbladsjournalisternes faglige og sociale behov.

Vi har i dag 79 medlemmer, og ingen af dem skal være i tvivl om, at bestyrelsen er helt fokuseret på, at få medlemskronerne ud at arbejde blandt medlemmerne.

Vi har tidligere samarbejdet med andre kredse om arrangementer - både omkring foredrag og studieture – og dette vil vi fortsætte med.

Det er også tanken, at Distriktsbladgruppen i 2017 vil arrangere vores egen studietur for medlemmer af Distriktsbladgruppen.

Der blev talt om to destinationer: Stockholm og Berlin. Mere om det på hjemmesiden, når turen bliver udbudt i begyndelsen af næste år.

Distriktsbladgruppens økonomi er sund, som man kan se af regnskabet nedenfor.

På generalforsamlingen blev formand Henrik Rath Paulsen genvalgt.

21. marts 2016. Hanne Kaarsted

Velkommen til Distriktsbladgruppens hjemmeside

Distriktsbladgruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund.

Alle medlemmer af Dansk Journalistforbund, der er ansat på distrikts- og ugeaviser, skal i princippet være medlem af vores gruppe. 
 
Nogle af vore medlemmer har imidlertid en medarbejderforening på deres arbejdsplads, og så skal de overordnet være medlem af den - og i stedet kan de så være i-medlem hos os.
 
Forbundet har otte forskellige specialforbund med FreelanceGruppen som den absolut største. Denne gruppe har cirka 1.500 medlemmer mod vores cirka 90.
 
Under fanebladet Bestyrelsen kan du finde navne, adresser og telefonnumre på bestyrelsesmedlemmer. 
 
Under fanebladet Arkivmateriale kan du læse referater fra generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og regnskaber tilbage til 2007.
 
Ønsker du at få fat i endnu ældre materiale, så kontakt bestyrelsen.