Nedlæggelse med visioner

Generalforsamlingen i Distriktsbladgruppen lørdag den 6. januar 2018 i Haderslev kom væsentligst til at handle om den nedlæggelse af gruppen, som bestyrelsen har diskuteret de seneste par år.

Vi har i gruppen 80 medlemmer, og de senere år har tilslutningen til vores arrangementer været sparsom, eftersom de fleste distriktsbladjournalister er ejet af de store mediehuse og derfor med i medarbejderforeninger der.

Væsentligst handler det for bestyrelsen om at få formuen - som udgøres af medlemmernes kontingent på 50 kroner om måneden - ud at arbejde blandt medlemmerne.

På generalforsamlingen blev det derfor diskuteret og overvejet om, Distriktsbladgruppen kunne søge fusion med andre specialgrupper, men generalforsamlingen fandt ikke nok fællesnævnere.

Til gengæld blev det besluttet, at lade formand Henrik Rath tage en uforpligtende snak med formanden for foreningen ”Journalisterne” med henblik på mulig økonomisk støtte til foreningen.

Det blev også besluttet at stille 10 billetter til årets fagfestival til rådighed for vore medlemmer - samt at arrangere en studietur til Berlin i slutningen af september.

Det sidste vil vi så hurtigt som muligt melde mere konkret ud om.

Første skridt i nedlæggelsen af Distriktsbladgruppen bliver indkaldelse til den årlige generalforsamling i januar 2019, hvor punktet vil være på dagsordenen. Derefter indkaldes til endnu en generalforsamling mindst otte dage senere, hvor den endelige beslutning kan tages.

På det tidspunkt vil Distriktsbladgruppen have eksisteret omkring 26 år.

På generalforsamlingen blev formand Henrik Rath og revisor Allan Gregersen begge genvalgt, og regnskabet blev godkendt.

 

Hanne Kaarsted

9. januar 2018

 

Velkommen til Distriktsbladgruppens hjemmeside

Distriktsbladgruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund.

Alle medlemmer af Dansk Journalistforbund, der er ansat på distrikts- og ugeaviser, skal i princippet være medlem af vores gruppe. 
 
Nogle af vore medlemmer har imidlertid en medarbejderforening på deres arbejdsplads, og så skal de overordnet være medlem af den - og i stedet kan de så være i-medlem hos os.
 
Forbundet har otte forskellige specialforbund med FreelanceGruppen som den absolut største. Denne gruppe har cirka 1.500 medlemmer mod vores cirka 90.
 
Under fanebladet Bestyrelsen kan du finde navne, adresser og telefonnumre på bestyrelsesmedlemmer. 
 
Under fanebladet Arkivmateriale kan du læse referater fra generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og regnskaber tilbage til 2007.
 
Ønsker du at få fat i endnu ældre materiale, så kontakt bestyrelsen.