Samarbejde er vejen frem

Hotel Norden i Haderslev var desværre gået konkurs nogle dage før Distriktsbladgruppens generalforsamling lørdag den 7. marts, så vi måtte henlægge den til venligt udlånte private lokaler.

Formanden, Henrik Rath Paulsen, kom i sin beretning blandt andet ind på de arrangementer, Distriktsbladgruppen - igen i 2014 - har samarbejdet med andre kredse om arrangementer. 

-Det er tanken at fortsætte samarbejdet med andre kredse, i erkendelse af at Distriktsbladgruppens medlemstal er faldende, fastslog Henrik Rath Paulsen.

 

Læs beretning og regnskab

Velkommen til Distriktsbladgruppens hjemmeside

Distriktsbladgruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund.

Alle medlemmer af Dansk Journalistforbund, der er ansat på distrikts- og ugeaviser, skal i princippet være medlem af vores gruppe. 
 
Nogle af vore medlemmer har imidlertid en medarbejderforening på deres arbejdsplads, og så skal de overordnet være medlem af den - og i stedet kan de så være i-medlem hos os.
 
Forbundet har otte forskellige specialforbund med FreelanceGruppen som den absolut største. Denne gruppe har cirka 1.500 medlemmer mod vores cirka 90.
 
Under fanebladet Bestyrelsen kan du finde navne, adresser og telefonnumre på bestyrelsesmedlemmer. 
 
Under fanebladet Arkivmateriale kan du læse referater fra generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og regnskaber tilbage til 2007.
 
Ønsker du at få fat i endnu ældre materiale, så kontakt bestyrelsen.