Skriv din mening

For at gøre denne hjemmeside levende og vedkommende har vi etableret en debatside. Men den er mere end det. Det er også stedet, hvor du kan efterlyse hjælp og kommentarer fra dine kolleger landet over. Som ansat på en lokalavis, er du måske den eneste fotograf eller journalist og har sikkert brug for et netværk. 

Læs mere her

Succes med arrangementer

- De seneste tre år har vi haft et vigende medlemstal, fordi flere og flere distriktsblade glider ind i de store mediehuse og derfor er medlem af medarbejderforeningerne her. Samt at vi er så spredt rent geografisk. Vi har endda måtte aflyse arrangementer på grund af for få tilmeldinger.

- Men i 2012 kunne vi heldigvis konstatere, at vores medlemstal nu ligge på cirka 130, og samtidig havde vi stor succes med vores medlemsarrangement, sagde formanden for Distriktsbladgruppen, Henrik Rath Paulsen.

Læs mere her

Velkommen til Distriktsbladgruppens hjemmeside

Distriktsbladgruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund.

Alle medlemmer af Dansk Journalistforbund, der er ansat på distrikts- og ugeaviser, skal i princippet være medlem af vores gruppe. 
 
Nogle af vore medlemmer har imidlertid en medarbejderforening på deres arbejdsplads, og så skal de overordnet være medlem af den - og i stedet kan de så være i-medlem hos os.
 
Forbundet har otte forskellige specialforbund med FreelanceGruppen som den absolut største. Denne gruppe har cirka 1.500 medlemmer mod vores cirka 130.
 
Under fanebladet Bestyrelsen kan du finde navne, adresser og telefonnumre på bestyrelsesmedlemmer. 
 
Under fanebladet Arkivmateriale kan du læse referater fra generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og regnskaber tilbage til 2007.
 
Ønsker du at få fat i endnu ældre materiale, så kontakt bestyrelsen.

Skrivende lavede levende billeder

Til daglig er de fortrinsvis skrivende journalister. Men weekenden 12.-14. oktober i Middelfart fik de 12 kursister mulighed for at prøve kræfter med de videokameraer og lydoptagere. Tryk på billedet og læs mere. (Foto: Peter Storm)